Категории
Профилактика

Авторски права

Авторски права

Авторски права и ограничения свързани с тях.

 

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от търговеца предлагащ стоката. РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД не е посредник между търговец и купувач и не носи отговорност за съдържанието на публикуваните обяви от регистрираните в сайта търговци, както и за наличието на авторски права върху предлаганите от потребителите/търговците стоки в сайта. 

Всички предоставени от РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД стоки и услуги, които се използват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите те не използват услуга, предоставена от РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.